Renes.

Renes.Dick de Jong Hoveniers

Tailwind Premiums

Netzaken.nl

Visgilde Leen de Jong
Realisatie website:
Magna Cura Automatisering Netzaken.nl Web Applicaties en toepassingendinsdag 5 juni 2012
Algemene Ledenvergadering 25 juni (Bestuur .)


Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering op maandag 25 juni 2012,
aanvang 19.45 uur in clubhuis Tipp Inn.

Als bij aanvang niet het vereiste quorum van de stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt een 2e vergadering uitgeschreven op maandag 25 juni 2012, aanvang 20.00h.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen ALV van 12 december 2011
4. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement
5. Begroting 2012/2013
6. Vaststellen contributies 2012/2013
7. Rondvraag
8. Sluiting

Na schorsing een 2e vergadering met als agenda:

1. Opening
2. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement
3. Rondvraag
4. Sluiting

De stukken voor deze ALV worden op aanvraag bij de secretaris toegestuurd.
Deze zijn vanaf 15 juni beschikbaar.


Next Games
MIX-toernooi ( vanaf +16 jr)
Zaterdag 24 juni 18:00u

Afval Loont Saldo
947,50
Standen & Uitslagen
Uitslagen Alles | Standen

28 juni, jarig.
Vandaag geen verjaardagen.

Agenda.
AGENDA
   
24-06
18:00
Mixtoernooi
(voor +16 jr)
27-06

Bestuur

24-06
21:00u
Eindfeest
Americanstyle
+ bbq

(Einde trainingen)
26-06
vanaf 19:00u
Kantineschoonmaak
vrijwilligers graag !
Melden >>>>>
22-08 Technische comm.
Ticket Center Dames 1.
Koop hier uw toegangskaart

Twitter.