Renes.

Renes.Realisatie website:
Magna Cura Automatisering Netzaken.nl Web Applicaties en toepassingendinsdag 5 juni 2012
Algemene Ledenvergadering 25 juni (Bestuur .)


Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering op maandag 25 juni 2012,
aanvang 19.45 uur in clubhuis Tipp Inn.

Als bij aanvang niet het vereiste quorum van de stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt een 2e vergadering uitgeschreven op maandag 25 juni 2012, aanvang 20.00h.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen ALV van 12 december 2011
4. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement
5. Begroting 2012/2013
6. Vaststellen contributies 2012/2013
7. Rondvraag
8. Sluiting

Na schorsing een 2e vergadering met als agenda:

1. Opening
2. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement
3. Rondvraag
4. Sluiting

De stukken voor deze ALV worden op aanvraag bij de secretaris toegestuurd.
Deze zijn vanaf 15 juni beschikbaar.


Next Games
Start-toernooi
25/26 augustus 2017Vertom/Binnenland MSE 1 versus Blauw Wit, 02-09-2017, 16:30u

Afval Loont Saldo
105
Standen & Uitslagen
Uitslagen Alles | Standen

22 augustus, jarig.
Sander Bijkerk.
Leeftijd 17 jaar.
M18-1.
Sander Bijkerk

Rick Slootweg.
Leeftijd 12 jaar.
M12-2.
Rick Slootweg

Evianne Meri van Toor.
Leeftijd 16 jaar.
V20-1.
Evianne Meri van Toor


Agenda.
AGENDA
22-08 Technische comm.

 Starttoernooi 25 augustus
Ticket Center Dames 1.
Koop hier uw toegangskaart

Twitter.