Renes.

Renes.



Villa Vino

Villa Vino

Peak Sport

Peter Terlouw Tweewielers




Realisatie website:
Magna Cura Automatisering Netzaken.nl Web Applicaties en toepassingen



vrijdag 6 mei 2011
U I T N O D I G IN G Algemene Ledenvergadering (Bestuur .)


Als bij aanvang niet het vereiste quorum van de stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt een 2e vergadering uitgeschreven op maandag 23 mei ’11, aanvang 20.00h.

AGENDAPUNTEN:
1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Notulen ALV d.d. 26 okt.’10
4. Begroting 2011 / 2012
5. Vaststellen contributie 2011 / 2012
6. Huldigen jubilarissen
7. Rondvraag
8. Sluiting

 






Next Games
Vetus/Binnenland Du20-1 uit
tegen Gr.hoppers 2e game PO
Vrijdag 28 april 20:00u



Renes/Binnenland D1 thuis
uitgespeeld



Afval Loont Saldo
837,50
Standen & Uitslagen
Uitslagen Alles | Standen

28 april, jarig.
Vandaag geen verjaardagen.

Agenda.
Vergaderingen-overleggen
01-05 Bestuur
25-05

Technisch Com.

10-05 Kantine Comm.
30-05-2017 ALV

 





Ticket Center Dames 1.
Koop hier uw toegangskaart

Twitter.