Renes.

Renes.Realisatie website:
Magna Cura Automatisering Netzaken.nl Web Applicaties en toepassingendinsdag 27 november 2012
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (Bestuur .)


Het bestuur van CBV Binnenland nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 10 december 2012, aanvang 19.45h in clubhuis Tipp Inn.

Als bij aanvang niet het vereiste aantal van de stemgerechtigde leden aanwezig is wordt een 2e vergadering uitgeschreven op maandag 10 december 2012, aanvang 20.00h.

AGENDA:

1. Opening en ingekomen stukken

2. Notulen buitengewone ledenvergadering 25 juni 2012

3. Verslag Secretariaat

4. Verslag Technische Commissie

5. Verslag St.Topsport

6. Verslag St.Steunfonds Clubhuis Tipp Inn

7. Financieel jaarverslag 2011 / 2012, verslag penningmeester

8. Bevinding kascontrole commissie

9. Décharge bestuur voor het gevoerde financiële beheer

10. Bestuursverkiezing

a. Aftredend en herkiesbaar: Yvonne de Graaf

11. Verkiezing Technische Commissie:
(alle TC leden zijn conform het Huishoudelijk Reglement ieder jaar aftredend)

Voorzitter:                      
Wedstrijdsecretaris:     
Scheidsrechterszaken:
Materiaal / Kleding:        
Ledenadministratie:
Coördinatie jongens teams 14-22jr:
Coördinatie jongens teams Herenteams:
Coördinatie Dames en Meisjes teams:
Coördinatie Dames en Meisjes teams:
Lid TC

Vacant
Gerard Ritstier*
Evert Jan Hummelen*
Machiel Schouten* / vacant
Gea van Vilsteren*
Jeroen Westerhof*
Vakant
Elyse Sohns*
Michel Baas*
Hannie Trommelen*

* = herkiesbaar.

Voorstel bestuur:
Voorzitter TC: Danielle den Duif 11. Rondvraag

12. Rondvraag

13. Sluiting

* De tijdens de vergadering te behandelen stukken dienen uiterlijk drie werkdagen voor de vergadering ingeleverd te zijn op het secretariaat.

 * Tegen kandidaten voor een functie bij CBV Binnenland kunnen zich uiterlijk drie dagen voor de vergadering opgeven bij ons secretariaat.

 * Stukken voor deze vergadering zijn op te vragen bij secretaris Bart van den Bogerd door een email te sturen naar: b.vandenbogerd@gmail.com

Alleen leden vanaf 18 jaar hebben stemrecht, maar iedereen is welkom!


Next Games
4-Consult/Binnenland VSE 1 tegen Loon Lions UIT
28-09-2019, 19:30uVertom/Binnenland Heren 1 tegen Warriors UIT
28-09-2019, 16:00u


Afval Loont Saldo
160
Standen & Uitslagen
Uitslagen Alles | Standen

Agenda.
Op dit moment geen items voor de agenda.

Ticket Center Dames 1.
Koop hier uw toegangskaart

Twitter.