Renes.

Renes.Realisatie website:
Magna Cura Automatisering Netzaken.nl Web Applicaties en toepassingenvrijdag 22 september 2017
Afval Loont levert goede kwaliteit plastic en gaat door (Diversen .)


Beste spaarder,

Gisteren kwam in het nieuws dat het gescheiden inzamelen en recyclen van plastic momenteel een geringe milieuwinst oplevert. Dat bleek uit onderzoek van het CPB. Er is volgens het CPB nog te weinig focus op kwaliteit bij de inzameling van plastic. Ziehttps://nos.nl/artikel/2193860-plastic-afval-recyclen-heeft-weinig-effect-op-milieu.html voor de berichtgeving.

Afval loont zet zich al jaren in om de kwaliteit van de recyclebare grondstoffen (afval) te borgen door er een waarde in geld aan te koppelen en de grondstoffen persoonlijk in ontvangst te nemen en te controleren. Hierdoor zijn de ingezamelde grondstoffen van goede kwaliteit en daardoor ook goed te recyclen. Het bij Afval loont ingeleverde plastic gaat daarom niet de verbrandingsoven in en draagt bij aan een beter milieu.

Brancheorganisaties Afvalfonds Verpakkingen, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven meldden dat de Nederlandse plastic inzameling en recycling succesvol is. Ze stelden gisteren verder; "Dat is een goede prestatie van burgers, bedrijfsleven en de overheid. Hierdoor worden grondstoffen gerecycled en wordt CO₂ bespaard. Het is dan ook belangrijk om hiermee door te gaan. Het succes van de kunststofinzameling leidt ook tot nieuwe uitdagingen. De vandaag door het CPB gepubliceerde notitie over de circulaire economie van kunststoffen schetst deze uitdagingen heel duidelijk. Bijstelling van het systeem is nodig om tot een hogere kwaliteit en daarmee meer milieuwinst te komen". Zie verderhttps://www.verenigingafvalbedrijven.nl/nieuws/nieuwsbericht/kunststof-scheiden-is-en-blijft-belangrijk.html

Met vriendelijke groet,
 

Afval loont


Next Games
Binnenland M18-2
versus River Tr. uit
12-05-2018 15:00Binnenland V18-3
versus BOB uit
18-05-2018 19:45


Afval Loont Saldo
915
Standen & Uitslagen
Uitslagen Alles | Standen

Agenda.
Op dit moment geen items voor de agenda.

Ticket Center Dames 1.
Koop hier uw toegangskaart

Twitter.