Renes.

Renes.Realisatie website:
Magna Cura Automatisering Netzaken.nl Web Applicaties en toepassingenvrijdag 23 november 2018
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (Bestuur .)


Namens het bestuur wordt U uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van CBV Binnenland op maandag 26 november 2018 om 20.00 uur.

Deze zal plaatsvinden in de TIpp Inn, Marijkesingel 22, 2991 BK Barendrecht.

De agenda voor maandag 26 november 2018 vindt U in dit artikel. De rest van de documenten zullen U zo spoedig mogelijk worden nagezonden.

Agenda ALV CBV Binnenland maandag 26 november 2018
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV van 18 juni 2018
5. Jaarverslag Secretariaat
6. Jaarverslag Technische commissie
7. Verslag en jaarrekening 2017-2018 Stichting Topsport
8. Verslag en jaarrekening 2017-2018 Stichting Steunfonds
9. Verslag penningmeester en financieel jaarverslag 2017-2018
10. Bevindingen Kascontrole commissie
11. Décharge bestuur voor het gevoerde beleid
12. Verkiezing leden Kascontrole Commissie
13. Huldiging Jubilarissen en Bijzondere Benoemingen
14. Rondvraag
15. Sluiting

*De tijdens de vergadering te behandelen stukken dienen uiterlijk een dag voor de vergadering ingeleverd te zijn op het secretariaat (secretaris@cbvbinnenland.nl)

Alleen leden vanaf 18 jaar hebben stemrecht, maar iedereen is welkom!
We hopen U allen op maandag 26 november 2018 om 20.00 uur te verwelkomen in de Tipp Inn op onze ALV!


Next Games
4-Consult/Binnenland Dames 1
Aanvang competitie
14-09-2019, 00.00uVertom/Binnenland Heren 1
Aanvang competitie
14-09-2019, 00.00u


Afval Loont Saldo
60
Standen & Uitslagen
Uitslagen Alles | Standen

Agenda.
Startoernooi 31 en 31 augustus
Ticket Center Dames 1.
Koop hier uw toegangskaart

Twitter.