Renes.

Renes.Realisatie website:
Magna Cura Automatisering Netzaken.nl Web Applicaties en toepassingendinsdag 5 juni 2012
Algemene Ledenvergadering 25 juni (Bestuur .)


Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering op maandag 25 juni 2012,
aanvang 19.45 uur in clubhuis Tipp Inn.

Als bij aanvang niet het vereiste quorum van de stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt een 2e vergadering uitgeschreven op maandag 25 juni 2012, aanvang 20.00h.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen ALV van 12 december 2011
4. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement
5. Begroting 2012/2013
6. Vaststellen contributies 2012/2013
7. Rondvraag
8. Sluiting

Na schorsing een 2e vergadering met als agenda:

1. Opening
2. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement
3. Rondvraag
4. Sluiting

De stukken voor deze ALV worden op aanvraag bij de secretaris toegestuurd.
Deze zijn vanaf 15 juni beschikbaar.


Next Games
Renes/Binnenland Dames 1 versus Dozy BV Den Helder thuis
21-10-2017, 19:00uVertom/Binnenland Heren 1 versus De Hoppers uit
28-10-2017 20:30u


Afval Loont Saldo
255
Standen & Uitslagen
Uitslagen Alles | Standen

22 oktober, jarig.
Maya Driel.
Leeftijd 12 jaar.
V14-1.
Maya Driel


Agenda.
AGENDA
19-10 Bestuur
28-11 Kantinecom.
11-12 ALV

 
Ticket Center Dames 1.
Koop hier uw toegangskaart

Twitter.